Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Aktuality

Děti Turnovu

Již v květnu se bude moci veřejnost seznámit s knihou Děti Turnovu, kterou vydala Obecně prospěšná společnost pro Český ráj ve spolupráci s Městskou knihovnou Antonína Marka v Turnově a turnovskými školami v rámci realizace projektu MAP Turnovsko II. Kniha má téměř 200 stran a vznikla z výtvarných a literárních prací žáků turnovských základních škol.

Již v pondělí 25.dubna se bude konat ustavující jednání Řídícího výboru MAP Turnovsko III. Jednání proběhne od 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu v Turnově – Nová radnice.

Na programu jednání bude mimo jiné především zvolení předsedy, místopředsedy a schválení jednacích řádů a statutu.

V pátek 8.dubna MŠMT vyhlásilo avizované výzvy na podporu cizinců migrujících z Ukrajiny. Jedná se o dva dotační tituly, jeden na intenzivní jazykové kurzy pro děti a mládež ve věku 14-18 let a druhý na podporu adaptačních skupin pro děti cizince ve věku 3-15 let. Podrobné info na https://www.edu.cz/vyhlaseny-2-vyzvy-msmt-na-podporu-adaptacnich-skupin-a-jazykovych-kurzu-pro-deti-cizince-migrujici-z-ukrajiny-2022/

Na základě usnesení vlády ze dne 30. března 2022 č. 261 připravuje MŠMT zveřejnění dvou výzev na realizaci podpory rozvoje dovedností v českém jazyce na realizaci volnočasových adaptačních skupin pro děti z Ukrajiny. Z výzev budou podpořeny jazykové kurzy i adaptační skupiny realizované v souladu s podmínkami výzev v období dubna – srpna 2022. MŠMT počítá, že  způsobilé výdaje budou stanoveny formou jednotkových nákladů (šablon).  Více informací je nyní zveřejněno https://www.edu.cz/sablony-na-podporu-adaptacnich-aktivit/

Garantované informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o strategickém směřování regionálního školství, provozu a řízení škol, školské legislativě a metodická podpora na jednom místě.

https://www.edu.cz/

Prvního března 2022 byl ten den, kdy oficiálně začala realizace tohoto MAPu. Běžný uživatel projektu však změnu pravděpodobně nepoznal.

A teď tu máme i nový web!

Jeho obsahovou náplň budeme postupně doplňovat a aktualizovat. Věřím, že Vám bude sloužit alespoň tak, jako v minulých letech.