Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Garantované informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o strategickém směřování regionálního školství, provozu a řízení škol, školské legislativě a metodická podpora na jednom místě.

https://www.edu.cz/