Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

V pátek 8.dubna MŠMT vyhlásilo avizované výzvy na podporu cizinců migrujících z Ukrajiny. Jedná se o dva dotační tituly, jeden na intenzivní jazykové kurzy pro děti a mládež ve věku 14-18 let a druhý na podporu adaptačních skupin pro děti cizince ve věku 3-15 let. Podrobné info na https://www.edu.cz/vyhlaseny-2-vyzvy-msmt-na-podporu-adaptacnich-skupin-a-jazykovych-kurzu-pro-deti-cizince-migrujici-z-ukrajiny-2022/