Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

vedoucí pracovní skupiny   Mgr. Michal Loukota – ZŠ Turnov, Skálova
e-mail: michal.loukota@zsskalova.cz, tel.: 737 131 295

 

Pracovní skupina pro financování

vedoucí pracovní skupiny  Mgr. Martina Marková – Městský úřad Turnov, zástupce rodičů,
e-mail: m.markova@mu.turnov.cz,  tel.: 481 366 757

 

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

vedoucí pracovní skupiny  Mgr. Jana Pekařová – ZŠ Turnov, Skálova
e-mail: jana.pekarova@zsskalova.cz,  tel.: 481 322 770

 

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

vedoucí pracovní skupiny   Mgr. Petra Jágrová – ZŠ Turnov, Skálova
e-mail: petra.jagrova@zsskalova.cz tel.: 481 322 770