Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Prvního března 2022 byl ten den, kdy oficiálně začala realizace tohoto MAPu. Běžný uživatel projektu však změnu pravděpodobně nepoznal.

A teď tu máme i nový web!

Jeho obsahovou náplň budeme postupně doplňovat a aktualizovat. Věřím, že Vám bude sloužit alespoň tak, jako v minulých letech.