Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Název projektu: MAP Turnovsko III
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0021096
Doba realizace projektu: 1. 3. 2022 – 31. 8. 2023
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Výzva: Výzva č. 02_20_082 pro Akční plánování v území v prioritní ose 3 OP
Realizátor: Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

Anotace projektu: Předkládaný projekt navazuje na projekt MAP Turnovsko II. a je zaměřen na pokračování spolupráce v oblasti vzdělávání v ORP Turnov. Součástí je mj. navrhování aktivit na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání. Bude probíhat rozvoj a aktualizace MAP a monitorování a vyhodnocování MAP, základem bude přitom pokračování a další rozvoj spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání.

Celkovým cílem je přispět ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v území ORP Turnov. Se zapojením do projektu souhlasily všechny MŠ, ZŠ a ZUŠ v ORP Turnov, celkem 37 škol.

 • Nové knižní tituly
  vloženo: 31.08.2023
  S koncem MAP III byla doplněna MAPí knihovna o nové knihy. Koukněte na záložku Podpora školám/Knihovna MAP, kde jsou nové tituly nejenom přestaveny v nové prezentaci, ale zároveň i zařazeny do ... ... zobrazit celý příspěvek

 • Poslední jednání Řídícího výboru v rámci MAP III.
  vloženo: 09.08.2023
  Poslední jednání ŘV v rámci realizace MAP Turnovsko III proběhlo per-rollam. Dokumenty ke schválení byly členům ŘV zaslány v první polovině července. Konečné podobě dokumentů předcházelo připomínkování napříč územím. Hlasování bylo ... ... zobrazit celý příspěvek

 • Něco se chystá.....
  vloženo: 01.08.2023
  V kanceláři MAP se něco chystá. Překvapení pro Vás připravuje spolu s tiskárnou Zaplatílek z Vesce, nejenom pan Mgr. Karel Bárta, ale i Ing. Lenka Krupařová. Myslím že se máte na co ... ... zobrazit celý příspěvek

 • MAP Turnovsko IV
  vloženo: 31.07.2023
  Projekt MAP Turnovsko III se pomalu blíží ke svému závěru. V připomínkování je posledních pár dokumentů a  v přípravě je poslední jednání Řídícího výboru. Ale tým MAP nezahálí a již nyní ... ... zobrazit celý příspěvek