Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Název projektu: MAP Turnovsko III
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0021096
Doba realizace projektu: 1. 3. 2022 – 31. 8. 2023
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Výzva: Výzva č. 02_20_082 pro Akční plánování v území v prioritní ose 3 OP
Realizátor: Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

Anotace projektu: Předkládaný projekt navazuje na projekt MAP Turnovsko II. a je zaměřen na pokračování spolupráce v oblasti vzdělávání v ORP Turnov. Součástí je mj. navrhování aktivit na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání. Bude probíhat rozvoj a aktualizace MAP a monitorování a vyhodnocování MAP, základem bude přitom pokračování a další rozvoj spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání.

Celkovým cílem je přispět ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v území ORP Turnov. Se zapojením do projektu souhlasily všechny MŠ, ZŠ a ZUŠ v ORP Turnov, celkem 37 škol.

 • OP JAK a šablony
  vloženo: 03.10.2022
  V rámci Šablon I z OP JAK mohou nově žádat o podporu i poradny. Jedná se zde o personální podporu  1) sdílený školní speciální pedagog ZŠ a 2) sdílený školní psycholog ZŠ. Poradny ... ... zobrazit celý příspěvek

 • Výzva v IROP pro ZŠ
  vloženo: 03.10.2022
  Ministerstvo pro místní rozvoj posouvá termín výzev na základní školy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu až na 1. listopad 2022. Dotace - pro méně rozvinuté regiony, kam spadají i školy z ... ... zobrazit celý příspěvek

 • Doporučení 2022/2023
  vloženo: 13.09.2022
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Česká školní inspekce společně vydávají toto metodické doporučení s cílem připomenout základní smysl a účel úprav vzdělávacího obsahu a také smysl a cíle hodnocení ukrajinských žáků ... ... zobrazit celý příspěvek

 • Charakter priorita vzdělávání, které má budoucnost
  vloženo: 26.08.2022
  Jak se učí dobro? Jak se formuje dobrá osobnost? Lidskost? Dobrý charakter?  Spousta otázek na které se pokusí odpovědět prof.PhDr. Jan Hábl, Ph.D. v pondělí 26.září v Turnově. ... zobrazit celý příspěvek