Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Již v pondělí 25.dubna se bude konat ustavující jednání Řídícího výboru MAP Turnovsko III. Jednání proběhne od 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu v Turnově – Nová radnice.

Na programu jednání bude mimo jiné především zvolení předsedy, místopředsedy a schválení jednacích řádů a statutu.