Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Ministerstvo školství , mládeže a tělovýchovy a Česká školní inspekce vydali společné metodické doporučení 2022/2023 Doporučení vzdělávací obsah hodnocení_UA (1)

Metodický materiál MŠMT  – metodický komentář  k zákonu Lex Ukrajina školství (č. 67/2022 Sb.) ze dne 21. 3. 2022 pro oblast regionálního školství  https://www.edu.cz/methodology/metodicke-komentare-k-zakonu-lex-ukrajina-pro-oblast-regionalniho-skolstvi/

Metodický materiál MŠMT k poskytování bezplatné jazykové přípravy v předškolním a základním vzdělávání od 1.9.2021 – Metodika ke vzdělávání cizinců MŠ a ZŠ web