Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

1. Česká školní inspekce

  • Ministerstvo školství , mládeže a tělovýchovy a Česká školní inspekce vydali společné metodické doporučení 2022/2023 Doporučení vzdělávací obsah hodnocení_UA (1)
  • Česká školní inspekce  vydala nové metodické doporučení – Přístupy k náročnému chování dětí a žáků ve školách a školských zařízeních a možnosti jeho řešení. zde
  • Inspirace pro rozvoj gramotností – PISA- Úlohy ze čtenářské, přírodovědné a matematické gramotnosti

PISA_2020_04_01_ČG, MG, PřG

PISA_2012_matematika

PISA_2015_přírodověda

2. Národní pedagogický institut České republiky

 

3. Formativní hodnocení

 

4. Výuka online

 

5. Inkluzivní vzdělávání

 

6. Evropa

 

 7. Inspirace pro Vás

 

8. Vysoké školy