Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Lenka Kvintusová

S koncem MAP III byla doplněna MAPí knihovna o nové knihy. Koukněte na záložku Podpora školám/Knihovna MAP, kde jsou nové tituly nejenom přestaveny v nové prezentaci, ale zároveň i zařazeny do abecedního seznamu titulů. V případě Vašeho zájmu si knihy vypůjčit, kontaktujte kancelář MAP na náměstí v Turnově.

Poslední jednání ŘV v rámci realizace MAP Turnovsko III proběhlo per-rollam. Dokumenty ke schválení byly členům ŘV zaslány v první polovině července. Konečné podobě dokumentů předcházelo připomínkování napříč územím. Hlasování bylo ukončeno v pátek 21.7.  a schválené dokumenty včetně zápisu jsou zveřejněny na záložce dokumenty.

Projekt MAP Turnovsko je těsně před svým ukončením, ale již nyní je podána žádost o podporu na navazující, nyní také implementační projekt, MAP Turnovsko IV.

V kanceláři MAP se něco chystá. Překvapení pro Vás připravuje spolu s tiskárnou Zaplatílek z Vesce, nejenom pan Mgr. Karel Bárta, ale i Ing. Lenka Krupařová.

Myslím že se máte na co těšit.

Projekt MAP Turnovsko III se pomalu blíží ke svému závěru. V připomínkování je posledních pár dokumentů a  v přípravě je poslední jednání Řídícího výboru. Ale tým MAP nezahálí a již nyní připravuje navazující projekt MAP Turnovsko IV. Tentokráte bude projekt rozšířen i o implementační část. Uvidíme, co se podaří zrealizovat, v případě že bude žádost podpořena.

Na záložku Podpora školám/Informace MŠMT – bylo nově přidáno:

  • Opatření MŠMT z června 2023
  • Metodický materiál k posouzení nedostatečné znalosti vyučovacího jazyky

NPI připravil pro MŠ dokument I.Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání.  Tento dokument je volně stažitelný na stránkách NPI, ale i na našem webu na záložce Podpora školám/Různé.

Zde je také možnost stáhnout další dokumenty, které vznikly v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VIVzdělávací obsah

“V rámci projektu MAP III nelze financovat žádné implementační aktivity. Jediné povolené aktivity jsou setkání pracovních skupin s odborníkem, které jsou financovány z projektu MAP. Školy v území se implementačních aktivit v projektu MAP II účastnily a měly pro ně kladný přínos, jejich absenci v MAP III proto vnímají negativně. Pracovní skupina Financování proto vítá, že v připravovaném projektu MAP IV budou implementační aktivity opět povoleny. V rámci přípravy projektu MAP IV již dochází ke sběru námětů od jednotlivých škol na realizaci aktivit.”

Pracovní skupina pro financování vypracovala v květnu podpůrný dokument Návrh financování aktivit , kde shrnula vhodné dotační tituly pro oblast vzdělávání.