Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Na základě usnesení vlády ze dne 30. března 2022 č. 261 připravuje MŠMT zveřejnění dvou výzev na realizaci podpory rozvoje dovedností v českém jazyce na realizaci volnočasových adaptačních skupin pro děti z Ukrajiny. Z výzev budou podpořeny jazykové kurzy i adaptační skupiny realizované v souladu s podmínkami výzev v období dubna – srpna 2022. MŠMT počítá, že  způsobilé výdaje budou stanoveny formou jednotkových nákladů (šablon).  Více informací je nyní zveřejněno https://www.edu.cz/sablony-na-podporu-adaptacnich-aktivit/