Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Aktuality

V rámci Šablon I z OP JAK mohou nově žádat o podporu i poradny.

Jedná se zde o personální podporu  1) sdílený školní speciální pedagog ZŠ a 2) sdílený školní psycholog ZŠ.

Poradny mohou do těchto aktivit zahrnout školy, které mají méně než 179 žáků, což mají v ORP Turnov mimo 4 škol, vlastně všechny ZŠ.

Podrobné informace včetně detailního popisu šablon Příloha č.2- Přehled šablon MŠ_a ZŠ I OP JAK

Školy si budou moci PPP vybírat v rámci jednoho kraje, ve kterém škola působí. Základní škola s počtem žáků do 179 může čerpat podpůrné pedagogické pozice v aktuálním čase prostřednictvím pouze jedné poradny.

Žádosti o podporu se mohou podávat do 28.4.2023 a podpora personálních pozic je pouze do konce roku 2024.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj posouvá termín výzev na základní školy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu až na 1. listopad 2022.

Dotace – pro méně rozvinuté regiony, kam spadají i školy z ORP Turnov je 90%.   Způsobilé výdaje budou  3 – 50 mil. na jeden projekt. Na celou výzvu je alokováno 3,2 mld. korun. Celá tisková zpráva je zveřejněna na  https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/bartos-na-podporu-z-iropu-na-specialni-vybaveni-sk

V případě, že chystáte projekt za méně než 3 mil. budete mít možnost využít dotaci přes SCLLD, jejíž vyhlášení bude pravděpodobně až příští rok a výše dotace zůstává 95%, nicméně alokace pro danou MAS je omezena a limitována Akčním plánem MAS. Do které místní akční skupiny (MAS) Vaše škola spadá se můžete dozvědět na http://www.mapturnovsko.cz/map2/o-nas/

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Česká školní inspekce společně vydávají toto metodické doporučení s cílem připomenout
základní smysl a účel úprav vzdělávacího obsahu a také smysl a cíle hodnocení ukrajinských žáků pobývajících na území České republiky
v důsledku válečného konfliktu. Většina doporučení má samozřejmě smysl nejen pro ukrajinské žáky, ale pro všechny žáky, kteří jsou ve
škole vzděláváni. Speciální úpravy směrem k ukrajinským žákům pak umožňuje platná legislativa (Lex Ukrajina). Celý dokument je uložen na záložce Podpora školám.

V pondělí 29.8. proběhne další jednání Řídícího výboru, na kterém budou mimo jiné projednávány  a schvalovány dokumenty, které máte možnost připomínkovat i vy.  Dokumenty jsou zveřejněny na záložce dokumenty k připomínkování.

 

Prázdniny budou za několik dnů ve své polovině, to se ještě zdaleka nedá říci o projektu MAP Turnovsko III. Do konce června probíhala aktualizace dokumentu Investiční priority MAP, který je součástí strategického rámce. Před samotným schválením Řídícím výborem (konec srpna), je možné tento dokument ještě připomínkovat, nebo doplnit. Tak na něj nezapomeňte kouknout, jestli tam máte opravdu vše, o co by jste mohli žádat v první výzvě IROP, která by měla být již na začátku nového školního roku. (dokumenty k připomínkování)

Školní rok 2021/2022 jde na většině škol do svého finále. Děti vyklízejí lavice, učitelé kabinety… Dlouho očekávané prázdniny jsou za dveřmi.

Projekt MAP III, má nyní čas, trochu se nadechnout, zrevidovat vše nastavené, vytvořené a dohodnuté, aby poslední týden v srpnu, zase mohl ten “rozjetý vlak” začít přidávat na rychlosti a do stanice MAP IV dorazil včas a připraven.

Přejeme všem krásné prázdniny, sluníčko a pohodu !

 

Vydavatelství Czech Games Edition, připravilo dvojjazyčnou ukrajinsko-českou verzi své světově populární hry Krycí jména. Tuto speciální edici nabízejí zcela ZDARMA, k využití školám, školským zařízením, organizacím, které se věnují uprchlíkům z Ukrajiny.
Cílem hry je přinést rozptýlení v nelehké životní situaci a hravou formou pomoci s učením slov v novém jazyce. Hra je opatřena ukrajinsky psanými pravidly. Na každé straně herní karty je SLOVO se stejným významem v ukrajinštině a češtině, vč. fonetického přepisu. „Česká půlka“ hry je navíc zcela bez problému hratelná českými hráči, takže i když děti z Ukrajiny přestanou organizaci navštěvovat, může hra sloužit i nadále.
Pokud máte o tuto hru zájem, prosím o zaslání Vašeho požadavku (kolik kusů hry požadujete), na e-mail:mrkvickova-map@seznam.cz nejpozději do 29. 6. 2022. 
Hra Vaší organizaci zůstane již napořád, nejedná se o výpůjčku. Pravděpodobné dodání hry je plánováno na konci července 2022 prostřednictvím MAP Turnovsko III.