Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Strategický rámec MAP ORP Turnov 2022 až 2025 – k připomínkování

Akční plán MAP ORP Turnov 2022 až 2025 – k připomínkování

Investiční priority po zapracování návrhů na změnu

Investiční priority MŠ- před schválením

Investiční priority ZŠ – před schválením

Investiční priority zájmové a neformální vzdělávání – před schválením

Pokud potřebujete do dokumentů ještě cokoli doplnit, můžete do 8.8. 2022  žádat o doplnění, (je nutné doložit souhlas zřizovatele – týká se to i změny v harmonogramu).
Poté budou dokumenty zaslány členům Řídícího výboru a na konci srpna budou schváleny.

dokument   Návrh na změnu investičních priorit

V rámci IROP bude přípustné podat pouze 1 žádost o dotaci na akci uvedenou v jednom řádku tabulky investičních priorit. Znamená to, že pokud je záměr v jednom řádku velmi obecně popsán a zahrnuje více akcí, nebude možné na tuto investiční prioritu podat další žádost o dotaci. Doporučení proto je u velkých obecně formulovaných záměrů takový záměr rozdělit na více logických celků.

 

V  případě dotazů se obraťte na paní Kateřinu Mrkvičkovou,  kancelář Městského úřadu Turnov, odbor školství, kultury a sportu v Nové radnici.