Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Pracovní jednání Řídícího výboru MAP Turnovsko III se bude konat ve středu 1.března 2023 v zasedací místnosti č.319 Městského úřadu Turnov, Dvořákova 335 od 14:00 hodin.

program jednání  Pozvánka