Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Projekt MAP Turnovsko III se pomalu blíží ke svému závěru. V připomínkování je posledních pár dokumentů a  v přípravě je poslední jednání Řídícího výboru. Ale tým MAP nezahálí a již nyní připravuje navazující projekt MAP Turnovsko IV. Tentokráte bude projekt rozšířen i o implementační část. Uvidíme, co se podaří zrealizovat, v případě že bude žádost podpořena.