Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Ministerstvo pro místní rozvoj posouvá termín výzev na základní školy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu až na 1. listopad 2022.

Dotace – pro méně rozvinuté regiony, kam spadají i školy z ORP Turnov je 90%.   Způsobilé výdaje budou  3 – 50 mil. na jeden projekt. Na celou výzvu je alokováno 3,2 mld. korun. Celá tisková zpráva je zveřejněna na  https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/bartos-na-podporu-z-iropu-na-specialni-vybaveni-sk

V případě, že chystáte projekt za méně než 3 mil. budete mít možnost využít dotaci přes SCLLD, jejíž vyhlášení bude pravděpodobně až příští rok a výše dotace zůstává 95%, nicméně alokace pro danou MAS je omezena a limitována Akčním plánem MAS. Do které místní akční skupiny (MAS) Vaše škola spadá se můžete dozvědět na http://www.mapturnovsko.cz/map2/o-nas/