Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

V rámci Šablon I z OP JAK mohou nově žádat o podporu i poradny.

Jedná se zde o personální podporu  1) sdílený školní speciální pedagog ZŠ a 2) sdílený školní psycholog ZŠ.

Poradny mohou do těchto aktivit zahrnout školy, které mají méně než 179 žáků, což mají v ORP Turnov mimo 4 škol, vlastně všechny ZŠ.

Podrobné informace včetně detailního popisu šablon Příloha č.2- Přehled šablon MŠ_a ZŠ I OP JAK

Školy si budou moci PPP vybírat v rámci jednoho kraje, ve kterém škola působí. Základní škola s počtem žáků do 179 může čerpat podpůrné pedagogické pozice v aktuálním čase prostřednictvím pouze jedné poradny.

Žádosti o podporu se mohou podávat do 28.4.2023 a podpora personálních pozic je pouze do konce roku 2024.